فلسطین، امیدوارتر از همیشه: رسانه‌ها و دانشجویان، پیشگامان روشنگری برای آزادی فلسطین

دفاع از فلسطین، رسالتی فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی است. این فریاد انسانیت در برابر ظلم و بی‌عدالتی است که ننگ آن دامن بشریت را فراگرفته است. دفاع از فلسطین، فراتر از یک فریاد انسان‌دوستانه در برابر ظلم است، این فریاد، ندای عدالت، آزادی و صلحی پایدار در منطقه‌ای زخم‌خورده است. دفاع از فلسطین، پاسداری از ارزش‌های والای انسانی است. عدالتی که زیر چکمه اشغالگران لگدمال شده، آزادی ربوده شده و صلحی که آرزوی دیرینه ما است. ده ‌ها سال است که مردم فلسطین در سرزمینی که در آن رنج و امید درهم‌آمیخته‌اند، تحت اشغال ظالمانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی قرار دارند.

ادامه مطلب