این یادداشت در روزنامه «وقایع اتفاقیه» منتشر شده است

«کول‌بری و سوخت‌بری متولدِ فقر و بی عدالتی»

اسفند ۱۹, ۱۳۹۹

کول‌بری و سوخت‌بری مصداقِ فقر، متولدِ فقر و نمایشِ فقر در مناطق مرزی کشورند. این پدیده‌ها محصول انتخاب مرزنشینان ما نیستند، کول‌بری و سوخت‌بری حاصل اقتصاد ناکارآمد منطقه، توسعه‌نیافتگی، تبعیض ساختاری و نابرابری، فقر اقتصادی، ضعف اشتغال و نبود اشتغال جایگزین‌ است. برای حل پایدار معضل کول‌بری و سوخت‌بری باید با فقر ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و بی‌عدالتی برخورد کنیم. دولت از طریق تقسیم عادلانه ثروت و منابع در کشور، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری مناطق مرزی و تبدیل مناطق مرزی به گذرگاهی صادراتی، توسعه بازارچه‌های مرزی و مناطق ویژه اقتصادی باید تلاش کند تا از گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی کشور کاسته شود.

کول‌بری و سوخت‌بری

اول: چند روزی بحث کول‌بری و سوخت‌بری در فضای رسانه‌ای کشور داغ بود، مسئولین با کول‌بری و سوخت‌بری جمله سازی کردند، عکس یادگاری گرفتند و ابراز همدردی کردند. درنهایت هم شاهد گام مثبتی از سوی قوه مجریه و مقننه برای بهبود وضعیت مناطق مرزی نبودیم.

دوم: کول‌بری و سوخت‌بری مصداقِ فقر، متولدِ فقر و نمایشِ فقر در مناطق مرزی کشورند. این پدیده‌ها محصول انتخاب مرزنشینان ما نیستند، کول‌بری و سوخت‌بری حاصل اقتصاد ناکارآمد منطقه، توسعه‌نیافتگی، تبعیض ساختاری و نابرابری، فقر اقتصادی، ضعف اشتغال و نبود اشتغال جایگزین‌ است.

سوم: گزارش‌های تحقیقاتی نشان می‌دهند استان کردستان و سیستان و بلوچستان در رتبه‌های پایین توسعه‌یافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارند. با بی‌توجهی سیاستمداران به عدالت اجتماعی بخش عمده‌ای از مردم مناطق مرزی، کول‌بری و سوخت‌بری را به عنوان انتخابی از سر ناچاری در نبود یک راهکار جامع برای ایجاد اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری انتخاب نموده‌اند.

چهارم: برای حل پایدار معضل کول‌بری و سوخت‌بری باید با فقر ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و بی‌عدالتی برخورد کنیم. دولت از طریق تقسیم عادلانه ثروت و منابع در کشور، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری مناطق مرزی و تبدیل مناطق مرزی به گذرگاهی صادراتی، توسعه بازارچه‌های مرزی و مناطق ویژه اقتصادی باید تلاش کند تا از گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی کشور کاسته شود.

*محمد حسین شیخ محمدی | وقایع اتفاقیه